Ολιστική Μάλαξη

Η Ολιστική Μάλαξη αποτελεί μέρος της ολιστικής φιλοσοφίας της υγείας, η οποία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν σύνολο. Το σώμα μας είναι ένα ενεργειακό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς εναλλαγής. Η ολιστική μάλαξη διευκολύνει το σώμα να αναπτύξει τους μηχανισμούς που θα το βοηθήσουν να αξιοποιήσει τα θετικά του στοιχεία.

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην κίνηση των χεριών. Τα χέρια εκτελούν ένα σύνολο από διαφορετικές κινήσεις, έτσι ώστε ο οργανισμός να επανέλθει από μια παθολογική σε μια φυσιολογική κατάσταση. Η εφαρμογή της απαιτεί τη συνεργασία δύο ανθρώπων, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Η μάλαξη προσεγγίζει το θεραπευόμενο όχι μόνο στη φυσική του διάσταση  αλλά σαν ένα σώμα που έχει νου και φιλοξενεί μια ψυχή. Έτσι ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί που μας διευκολύνουν να εντοπίσουμε τις περιοχές με «ανισορροπία»  και στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε την ενεργειακή ροή.

Αρχικά με τη δημιουργία συνεχών νευρικών ερεθισμάτων, επιτυγχάνεται η βελτίωση της λειτουργικότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στη συνέχεια εξαλείφεται ο μυϊκός πόνος και βελτιώνεται η λειτουργικότητα του κυκλοφορικού και λεμφικού συστήματος. Όλα τα συστήματα διεγείρονται και συντονίζονται, φέρουν ηρεμία στο σώμα και στο νου με τελικό στόχο τη χαλάρωση, εξισορρόπηση και αυτοϊαση.

Οι προσεκτικά μελετημένες, ρυθμικές αυτές κινήσεις λειτουργούν προληπτικά, έχουν θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο και είναι μέρος μιας απολαυστικής εμπειρίας με άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα.