Τι είναι η Υπνοθεραπεία;

Η κλινική υπνοθεραπεία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί την ύπνωση ως ισχυρό μέσο ίασης.  Η ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση του νου στην οποία βρισκόμαστε χωρίς να το αντιληφθούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας για παράδειγμα όταν ονειροπολούμε, λίγο πριν κοιμηθούμε ή ακόμα και όταν βλέπουμε τηλεόραση και δεν είναι τίποτα άλλο από μία «φάση» χαλαρής εγρήγορσης. Κατά τη διάρκεια της η κριτική λειτουργία του νου αναστέλλεται και η σκέψη γίνεται επιλεκτική, εστιασμένη σε ένα μόνο σημείο.

Η Υπνοθεραπεία ως μέθοδος θεραπείας

Η υπνοθεραπεία εφαρμόζει χαλαρωτικές μεθόδους και στοχεύει στην αποτελεσματική και άμεση  επίλυση ενός προβλήματος.

Η υπνοθεραπεία εφαρμόζει χαλαρωτικές μεθόδους και στοχεύει στην αποτελεσματική και άμεση  επίλυση ενός προβλήματος.

Η υπνοθεραπεία αποτελεί μια ευγενική τεχνική που εφαρμόζει χαλαρωτικές μεθόδους και στοχεύει στην αποτελεσματική και άμεση  επίλυση ενός προβλήματος. Το άτομο έρχεται σε επαφή με εκείνο το κομμάτι του εαυτού του που έχει την «ασυνείδητη γνώση», την ήδη υπάρχουσα και μαθαίνει να τη χρησιμοποιεί ώστε να λύνει τα «μπλοκαρίσματα» του. Ο θεραπευόμενος βάζει σε τάξη παλιές και λανθασμένες αντιλήψεις, ξεπερνάει φοβίες, απαλλάσσεται από κακές συνήθειες και επιτυγχάνει στόχους που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν αδύνατοι. Η θεραπευτική αλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσβασης του ατόμου σε αχαρτογράφητες, ασυνείδητες περιοχές της προσωπικότητας του και των νέων δυνατοτήτων που γίνονται αντιληπτές διαμέσου της εσωτερικής σύνδεσης και επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το άτομο δεν κοιμάται αλλά βρίσκεται σε πλήρη χαλάρωση και σε απόλυτη σύνδεση με τον υποσυνείδητο νου του ενώ παράλληλα αισθάνεται και ακούει τα πάντα. Ένας άρτια εκπαιδευμένος υπνοθεραπευτής το επιτυγχάνει αυτό με τη χρήση χαλαρωτικής μουσικής και σωστής λεκτικής επικοινωνίας. Η υπνωτική υποβολή είναι ένα βασικό στοιχείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τη χρησιμοποιούμε όχι με την έννοια της εντολής ή της διαταγής αλλά με αυτή της παρότρυνσης. Εναπόκειται στο υποσυνείδητο το αν θα την απορρίψει  η αν θα την αποδεχθεί και θα την αξιοποιήσει.

Η ύπνωση επιτυγχάνεται μέσω της έντονης εστίασης του νου σε μια σκέψη, ιδέα, μνήμη, εικόνα, φανταστική δραστηριότητα, λέξη, φράση ή σωματική αίσθηση. Σε αυτή την «κατάσταση» μπορούν να εισέλθουν όλοι οι άνθρωποι εφόσον ξεπεράσουν τις αντιστάσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές, οφείλονται σε εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από την ίδια τη θεραπευτική μέθοδο. Κάπου εδώ, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι για την επιτυχία μιας συνεδρίας, τα άτομα πρέπει να είναι διατεθειμένα να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να αφεθούν στη διαδικασία. Το βάθος της ύπνωσης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ωστόσο όλοι μπορούν να μπουν σε μια ελαφριά κατάσταση ύπνωσης, αρκετά ικανοποιητική ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ενός session. Το βάθος της ύπνωσης, βελτιώνεται σημαντικά όταν ακολουθείται ένα σταθερό πρόγραμμα συνεδριών χωρίς μεγάλες χρονικές αποκλίσεις μεταξύ τους.

Σημαντικό για την Υπνοθεραπεία!

Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας ο υπνοθεραπευτής να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση και να φέρει την απαραίτητη πιστοποίηση. Ο διπλωματούχος υπνοθεραπευτής είναι εγγεγραμμένος στο σύλλογο υπνοθεραπευτών Κύπρου και Ευρώπης και έχει τουλάχιστον διετή κατάρτιση.